Politica de confidențialitate

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal în mediul online

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web www.malina.com.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este MALINA LUX S.R.L. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal MALINA LUX S.R.L. respectă cu stricteţe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății MALINA LUX S.R.L. în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.malina.com.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și MALINA LUX S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

 

[1] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecția datelor dvs., MALINA LUX S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră.

 

[2] Colectarea Şi prelucrarea datelor cucaracter personal

[2.1] Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau transmiteţi un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

[2.2] Datele colectate de noi

Datele colectate

  • Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
  • Data și ora consultării, respectiv solicitării
  • Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
  • Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
  • Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
  • Sistemul de operare folosit de utilizator

 

[3] Parteneri

Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către MALINALUX S.R.L. (în calitate de operator) şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi cu drept de acces ai operatorului, furnizori/colaboratori/partenerilor contractuali ai operatorului şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatari este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în concordanță cu prevederile GDPR(UE) 679/2016. Datele sunt transmise și sunt utilizate numai în scopul propus.

Relația dintre MALINA LUX S.R.L. și partenerii sus-menționați este derulată în baza unui contract de colaborare cu respectarea confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

În plus, din partea MALINA LUX S.R.L., nu există divulgări către terți - cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct.

Transferarea datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European: vă vom transfera datele personale în afara Spațiului Economic European doar dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în vederea executării obligațiilor contractuale față de dumneavoastră - atunci când facem acest lucru, ne asigurăm că există măsuri de protecție adecvate, de exemplu: protecția datelor cu caracter personal către partenerii din afara Uniunii Europene este reglementată prin clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal din Comunitate către țări terțe.

 

[4] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimȚământul

MALINA LUX S.R.L. prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

[4.1] Solicitare ,,Cariere

La completarea formularului de contact, datele dvs. cu caracter personal din categoriile: date de contact și de identificare sunt prelucrate de către societatea noastră în vederea înregistrării ofertelor noastre de muncă şi atunci când este cazul participarea la procesele de selecţie.

Scop: Răspunsul la solicitarea dvs.

Temei: Consimțământul

Durata de stocare: Până la revocarea consimțământului.

Consecințele refuzului: în situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu vom primi date despre dumneavostră și nu vom putea oferi detalii despre solicitarea dumneavoastră.

 

Oferte - Formular de contact

Când ne contactați utilizând formularul de contact, colectăm datele dvs. cu caracter personal din categoriile date de contact și de identificare (nume, prenume, e-mail, număr de telefon).

Scop: Răspunsul la solicitarea dvs.

Temei: Este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs.

Motivul pentru care este necesar pentru executarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de produse sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a va furniza produsele și serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de servicii) noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru.

 

[4.2] Informațiile pe care le colectăm de la persoanele care ne contactează în conformitate cu această secțiune

 

E-mail

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dvs. de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numărul dvs. de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătura din e-mail). Datele dvs. colectate vor fi prelucrate în temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul  (UE) 679/2016.

Scop: Pentru a răspunde la solicitarea dvs.

Temei:  Este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul  (UE) 679/2016.

În cazul în caremesajul dvs. vizează furnizarea de produse sau servicii sau luarea de măsuri lasolicitarea dvs. înainte de a va furniza produsele și serviciile noastre (deexemplu, furnizarea de informații despre astfel de servicii) vom procesainformatiile dvs. pentru a face acest lucru.

 

Poștă

Dacă ne contactați prin poștă, vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați în orice comunicări poștale pe care ni le trimiteți. Datele dvs. colectate vor fi prelucrate în temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul  (UE) 679/2016.

Scop: Pentru a răspunde la întrebările și solicitarea dvs.

Temei:  Este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 679/2016.

 

Social Plugins

MALINA LUX S.R.L. utilizează pe www.malina.com.ro și așa numitele Social Plugins (în continuare butoane) ale rețelelor sociale cum ar fi Facebook. În cazul vizitării paginii noastre web, aceste butoane sunt dezactivate, adică dumneavoastră nu transmiteți niciun fel de date respectivelor rețele sociale. Înainte de a putea utiliza aceste butoane, trebuie să le activați în mod proactiv cu un clic. Butonul rămâne activ până la dezactivare sau până la ștergerea fișierelor dumneavoastră Cookie.

După activare se creează o legătură directă cu serverul respectivei rețele sociale. Conținutul acestui buton este transmis de către rețeaua socială direct browser-ului dumneavoastră, acesta integrând respectivul buton în pagină. După activarea unui buton, respectiva rețea socială poate colecta deja date, indiferent dacă dumneavoastră interacționați cu respectivul buton sau nu. Dacă sunteți conectat în rețele sociale, acestea pot aloca vizita dumneavoastră pe pagina web contului dumneavoastră de utilizator. Vizitarea altor pagini web nu va putea fi alocată de rețeaua socială contului dumneavoastră înainte ca dumneavoastră să activați și pe acele pagini respectivele butoane. În cazul în care sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca acest lucru să fie înregistrat dacă vizitați pagina noastră web și să fie corelat cu datele dumneavoastră salvate aferente respectivului cont de membru, trebuie să vă deconectați din respectiva rețea socială înainte de activarea butoanelor. Nu putem influența cuprinsul datelor colectate de către rețelele sociale cu ajutorul butoanelor lor. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către respectivele rețele sociale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile deconfigurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale respectivelor rețele sociale.

 

Facebook

Pe paginile noastre web se utilizează plug-in-uri sociale de la Facebook. Utilizați în acest scop butonul Like. Este vorba de o ofertă a companiei americane Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Dacă vizitați una din paginile noastre web care conține un astfel de plug-in, acest fapt nu creează o legătură cu această companie. Acest lucru se întâmplă doar dacă vă exprimați în mod explicit acordul, care vă este solicitat atunci când faceți clic pe un buton corespunzător.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Puteți preveni complet încărcarea plug-in-urilor Facebook folosind Add-Ons pentru browser-ul dumneavoastră, de exemplu, cu un „Facebook Blocker”.

 

Comunicări de marketing

Puteți să vă înscrieți pentru a primi comunicări de marketing de la noi în legătura cu produsele noastre prin e-mail, mesaj text, telefon, folosind adresa noastră de e-mail office@malina.com.ro.

Vă vom trimite comunicări de marketing în legătură cu ofertele și serviciile noastre numai dacă vă înscrieți pentru a le primi.

Scop: Trimiterea informațiilor necesare îndeplinirii obiectului solicitării.  

Temei: Consimțământ (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul  (UE) 679/2016).

Consecințele refuzului: În situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu veți putea primi comunicări în legătură cu ofertele noastre.

 

[5]  Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

[5.1] Dreptul la informare – și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

[5.2] Dreptul de a obține – la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către MALINALUX S.R.L.;

[5.3] Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime de situația dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză, dreptul de a va adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datele dumneavoastră cu caracter personal;

[5.4] Dreptul de a înainta plângere – dacă sunteți de părere că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii, că am încălcat prevederi ale dreptului european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră, bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați și către autoritatea de supraveghere;

[5.5] Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate către MALINA LUX S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea MALINA LUX S.R.L. dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date;

[5.6] Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a corecta datele pe care MALINA LUX S.R.L. le deține în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete. Rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete se face prin furnizarea unei declarații suplimentare.

[5.7] Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) – în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele pe care le deține MALINA LUX SRL să fie șterse din evidențele noastre;

[5.8] Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, aveți dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către MALINA LUX S.R.L.;

[5.9] Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de MALINA LUX S.R.L. printr-o notificare datată și semnată, transmisă prin poştă, sau electronic, la adresele indicate la punctul 6.

 

[6] Date de contact

MALINA LUX S.R.L.

Strada Mieilor, Nr. 4

Municipiul Caracal, Judeţul Olt

Responsabil protecţia datelor:

                                                           

Serviciu asigurat de Cabinet individual

Dan Foamete – Cabinet de Avocat

Persoana de contact:

Adriana Costea                                                                                                                      

Telefon: 0744189081                          

Mail: gdpr@malina.com.ro