background

Regulament Concurs

Regulament Concurs

1. Organizator

Concursurile organizate pe paginile de Instagram @malina.com.ro (https://www.instagram.com/malina.com.ro/) și Facebook @Malina.com.ro (https://.facebook.com/Malina.com.ro/) sunt concepute și administrate de Malina România.

Toate concursurile se vor desfășura conform regulamentului prezent, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

 

2. Locul de desfășurare a concursurilor:

Concursurile sunt organizate și se desfășoară pe pagina de Instagram @malina.com.ro și pe pagina de Facebook @Malina.com.ro.

Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar să aveți cont de utilizator pe Instagram (instagram.com) sau Facebook (facebook.com), completat cu o adresă de e-mail validă și nume/ prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

 

3. Perioada de desfășurare a concursurilor:

Toate intervalele de desfășurare a concursurilor vor fi publicate pe paginile oficiale de Instagram și Facebook ale companiei.

Pentru concursul actual, perioada de înscriere este de 13-19 decembrie. Câștigătorii vor fi anunțați public în data de 20 decembrie.4. Mecanismul de extragere a câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi aleși din rândul tuturor participanților eligibili înscriși la concurs (care respectă întocmai procesul de înscriere) prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul platformei random.org. Rezultatele concursului vor fi întotdeauna publicate pe paginile de Instagram și Facebook.

 5. Înscrierea în concurs

Pentru a participa la concursurile Malina, participanții trebuie:

  • - să dețină un cont de utilizator pe Instagram/Facebook cu nume/prenume real;
  • - să fie urmăritori/abonați ai paginii de Instagram/Facebook Malina (statutul de fan este consemnat prin follow-ul/ like-ul oferit paginii @malina.com.ro/ @Malina.com.ro);
  • - să lase un comentariu la postarea concursului prin care să eticheteze un prieten;
  • - să citească regulamentul concursului și să respecte întru totul pașii de înscriere.

Organizatorul își rezervă dreptul de a:

  • - șterge comentariile obscene sau de alt gen care conțin limbaj neadecvat sau promovează violența, apartenențe politice, referiri la rasă, gen ori orientare sexuală etc.;
  • - nu valida înscrierea la concurs a utilizatorilor care nu respectă întru totul cerințele concursului;
  • - elimina de pe pagină intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi acest aspect ulterior prin acte.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

6. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie.

Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soțul/soția şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

 

7. Premii

Premiile acordate în cadrul concursurilor organizate de Malina România sunt descrise în imaginile/ comunicarea dedicate pentru promovarea concursurilor.

În cadru concursului ,,Câștigă un coș cu bunătăți’’, premiul este:

Un coș cu bunătăți Malina

În cadrul concursurilor Malina, nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă în nicio situație cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

Dacă persoanele declarate câștigătoare nu accepta premiul și nu validează cu organizatorul toate informațiile necesare procesării și trimiterii premiului în decurs de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

 

8. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la colectarea și prelucrarea de către organizator a informațiilor privind contul personal de Instagram/Facebook.

Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, nr. de telefon, adresa email, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin regulament.

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiției. 

 

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentarii ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat şi pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acesta acțiune. 

 

10. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.malina.com.ro.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiționată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Instagram/Facebook.

Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda. 

 

11. Contact

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe pagina de Instagram @malina.com.ro sau pe pagina de Facebook @Malina.com.ro.

 

Succes!

 logo

Suntem optimiști și mereu însuflețiți de dorința de mai bine. Perseverăm pe zi ce trece. Ne place să ne bucurăm de fiecare clipă și să le oferim tuturor celor cu care lucrăm, colegi, parteneri, clienți, motive de a se bucura de viață și preparate din carne care să le aducă gust bun și energie.